Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Smoleńsk Zostań BLOGEREM! RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
85 postów 1055 komentarzy

Biologiczno-historyczna Socjologia Krytyczna

Demaskator. - Maciej P. Krzystek, socjolog niezależny. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Studiował również prawo, ekonomię oraz systemy automatyczne. Polski dysydent kulturowy, potomek rycerzy radwanitów herbu chorągwie.

Wyborco ze Szczecina! Bloger Nowego Ekranu kandyduje do Sejmu RP

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Wybory 2011; Kandydat do Sejmu RP z ramienia Unii Polityki Realnej, Okręg nr 41 (Szczecin), Lista nr 10; Biogram i postulaty:

 

 
 
 
 
 
 
 
Maciej P. Krzystek – lat 39, socjolog niezależny, edukator społeczny, bloger, były kurator sądowy w Polsce, trener pracy socjalnej (community welfare) w Australii, specjalista w dziedzinie nauk społecznych, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Studiował również prawo, ekonomię oraz systemy automatyczne. Na przełomie 2001/2002 r. prowadził badania komunikacji wewnętrznej na grupie pracowników szczecińskiego Oddziału TUiR „Warta” SA. Polski dysydent kulturowy, potomek rycerzy Radwanitów herbu chorągwie. Aktywny obserwator absurdów życia społecznego. Prekursor biologiczno-historycznej socjologii krytycznej. Jest członkiem General Social Care Council w Wlk. Brytanii. Od 2004 r. mieszka w Sydnej (Australia), gdzie pracuje jako wolny strzelec (freelancer) dla szeregu lokalnych organizacji non-profit w obszarze zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych (sustainable community development).
 
Podziela konserwatyzm światopoglądowy jako fundament życia gospodarczego opartego na regulowanym antymonopolowo wolnym rynku, gdzie biurokracja aparatu państwa ograniczona jest do minimum.
 
Jego postulaty konieczne dla Polski dzisiaj:
 
1. Powołać międzynarodowy trybunał dla osądzenia żydowskich zbrodni dokonywanych na narodzie polskim. Uznać funkcjonariuszy PRL za zbrodniarzy ludobójczego systemu na równi z nazizmem - "gruba kreska" Mazowieckiego zostanie usunięta w ten sposób, a cała żydobolszewia ucieknie z Polski sama. Trybunał w Hadze ma ich ścigać po całym świecie.
 
2. Zreformować ustrój państwa, by system parlamentarny był efektywny. Należy oddzielić władzę wykonawczą od ustawodawczej poprzez oddanie rządu w ręce prezydenta. Najlepiej zaś ustanowić republikę prezydencką. Chodzi oto, by:
a) rząd (czyli premier) nie był wybierany przez Parlament,
b) włączyć Prokuratora Generalnego w podległość Parlamentowi, by był on wybierany tylko przez Sejm. Prokurator Generalny podległy tylko pod Parlament;
c) dokonać pełnej rekonstrukcji kadrowej i prawnej w wymiarze sprawiedliwości.
d) lichwę(pieniądz na procent jako towar) z obecnego systemu finansowego uczynić nielegalną, zostawić jedynie transakcyjną (informacyjną) funkcję pieniądza.
e) minarchia i homeostaza społeczna stały się obowiązującym modelem ustrojowym.
 
3. Wyjść z patologicznych struktur „superpaństwa” Unii Europejskiej, ale pozostać w Układzie z Schengen. Wyjść z NATO i ogłosić NEUTRALNOŚĆ Polski.
 
4. Zjednoczyć Naród, wprowadzić spójność (kohezję), wokół:
a) prawdziwej tożsamości biologicznej i kulturowej, jaką jest historia i prawda o Słowianach, naszych przodkach. To nie jest tylko ostanie tysiąc lat, ale kilka tysięcy lat życia wolnej wspólnoty słowiańskiej na etapie plemiennym oraz wcześniejsze dziesiątki tysięcy lat w grupie etnicznej Ariów (Indoeuropejczyków).
b) mądrości starożytnych z Bliskiego i Środkowego Wschodu (kolebki naszej cywilizacji Zachodu) zogniskowanej w filozofii starożytnych.
c) pracy inżynierów polskich, którym da się szansę budować polską gospodarkę i wprowadzać rozwiązania racjonalizatorskie.
 
Na tych trzech elementach właśnie trzeba jednoczyć naród: słowiańskiej tożsamości, mądrości filozofów, gospodarki inżynierów.
 
To są fundamenty zmian systemowych w Polsce, bez tego nic sensownego nie da się zbudować. Nie wprowadzając tych zmian nie można być uczciwie polskim posłem.
 
Ale jest i więcej:
5. Wprowadzić obowiązkową naukę języka angielskiego od 1 kl. szkoły podstawowej – bez tego Polacy są zdani na życie na marginesie obecnej cywilizacji;
W języku angielskim kumulowana jest dziś wiedza współczesnego świata. Bez j. angielskiego polska nauka nie ma szans na rozwój ani na zaistnienie. Bez j. angielskiego przeciętny Polak jest odcięty od samodzielnego przeszukiwania informacji, zdany jest więc tylko na polskie "autorytety" i na nikczemnych populistów. Polak musi sam sobie umieć wyrobić własne zdanie, ale jak ma sobie wyrabiać zdanie skoro jest odcięty od wiedzy, od informacji.
Dziś nawet Chińczycy mają już u siebie angielski jako język obowiązkowy w szkołach. Potęga Cywilizacji Zachodu jest w j. angielskim, ta potęga oparta jest na wiedzy. PRL i ZSRR nie były centrami cywilizacji, a rosyjski w polskich szkołach był językiem okupanta, nie światowej cywilizacji.
 
6. Wprowadzić do szkół nauczanie „etyki i moralności” jako filozofię moralności nauczaną przez filozofów;
Krótko, jak ten przedmiot wykładany jest w Australii. Prezentuje się 4 nurty uznane przez współczesną filozofię Zachodu za główne, oczywiście referując jako nadobowiązkowe całą resztę, i przerabia się tzw. scenariusze (sytuacje z życia) dyskutując odpowiedzi na życiowy problem decyzyjny w świetle każdego z tych 4 przeciwstawnych sobie nurtów. To uczy młodzież samodzielnego myślenia, poszerza horyzonty i uczy współżycia w społeczeństwie poprzez różne perspektywy. Nie ma żadnych dogmatów, "autorytetów", ideologizowania, jest tylko rozsądek i dobra wola. Pokazywanie konsekwencji złych decyzji. Nauka myślenia, brania odpowiedzialności za swoje wybory. To fundament prawdziwej demokracji. Dzisiaj w Polsce, jak i wcześniej na świecie, zwalczany jest Kościół Katolicki, jednak w miejsce religii musi wejść filozoficzna etyka i moralność, inaczej będziemy mieli coś gorszego od religii - nihilizm. Powszechny kryzys wartości i upadłe społeczeństwa.
 
7. Usunąć z przestrzeni publicznej wszelkie religijne symbole i religię ze szkół;
Tu nie chodzi o ateizm, tu chodzi o szacunek do wszystkich w sferze publicznej. Sprawy niepubliczne, które nie dotyczą wszystkich obywateli, czyli jaką kto wyznaje religię, jakiej jest orientacji seksualnej, jakie ma gusty i smaki, itd. powinny być sprawą indywidualną każdego z nas, czyli zejść do spokojnego życia prywatnego i w zaciszu tej prywatności kultywować swoje indywidualne konstytucyjne wolności. O tym mówi zasada państwa laickiego. Kraje rozwinięte nie mają z tym problemu i my też powinniśmy przestać być krajem wciąż rozwijającym się.
 
8. Uczynić z historii jeden z głównych przedmiotów od 1 kl. gimnazjum jako źródło socjologicznego spojrzenia na zagadnienia odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego;
Nauki ścisłe, czy w ogóle nauka, to nie ma być sztuka dla sztuki z pieniędzy podatnika, tylko działania ludzi podejmujących badania żywotnie istotne dla jakości życia tegoż społeczeństwa (narodu). Te służebne cele nauki nie mogą być realizowane, jeśli nie ma aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Bez znajomości dziejów ludzkich (z nauki historii), nie ma mowy o społeczeństwie obywatelskim. Powtarzane są te same błędy z przeszłości, lud popada w niewolę u możnych i nauka pracuje dla korporacji przeciw ludziom. Dokładnie taki czarny obraz mamy obecnie. Nie ma przyszłości przed narodem, który nie zna swej prawdziwej przeszłości.
 
9. Dofinansować i unowocześnić biblioteki publiczne przekształcając je w powszechne centra rozwoju wiedzy w każdym zakątku Polski. Rozwinąć ich sieć i bazę z dostępem do darmowego Internetu;
Wystarczy ograniczyć obecną rozrzutność. Pieniądze dziś są wręcz wyrzucane w błoto przez obecną biurokrację. Trzeba zatem ograniczyć biurokrację, a wydatki priorytetyzować. To, co dziś się dzieje z wydawaniem publicznych pieniędzy i zadłużaniem następnych pokoleń nadaje się do Trybunału Stanu. Centra wiedzy oparte na bibliotekach wg tej koncepcji powinny mieć najwyższy priorytet.
 
10. Anulować artykuły z kodeksu karnego pozwalające dzisiaj na represjonowanie przez sądy powszechne wolność wypowiedzi i publiczne prezentowanie poglądów. Należy uruchomić powszechną, wolną od represji, szeroką debatę publiczną w Polsce, nie tylko w sejmie.
 
Potrzebna jest więc w sejmie "pierwsza kadrowa", która zbiera się w szeregach Unii Polityki Realnej, i liczy teraz na Wasze polskie głosy.
Ta "pierwsza kadrowa" ma za zadanie wypromować Ruch Przemiany Kulturowej w oparciu o oddolną działalność w terenie, pozarządowe organizacje społeczne, które są w każdym rejonie - wystarczy przekonać do akcji zarządy. To ma być ruch oddolny, który swą kroczącą masowością włączy do współpracy organizacje polityczne polskich prawych wolnościowców, narodowców i bierne dotąd apolityczne rzesze rodaków. Chcemy być Waszym politycznym ramieniem w parlamencie, które przedłoży pod głosowanie odpowiednie projekty ustaw, inaczej zostanie tylko żmudne zbieranie podpisów pod obywatelskimi projektami.
 
Głównie chodzi o rozprzestrzenianie słowa i idei konserwatywnej i wolnościowej, od człowieka do człowieka.
 
W Australii działa taki oddolny ruch i świetnie daje sobie radę ze zbiórką pieniędzy, organizowaniem się i publicznym medialnym wymuszaniem na politykach ich postulatów - tak działa demokracja w kraju rozwiniętym. Oblicze Polski i Polaków zmieni się tylko wtedy, kiedy zwalczymy powszechną ignorancję i powszechny kryzys wartości. Etyka i moralność muszą zastąpić powszechny pusty katolicki rytualizm.
 
11. Przeprowadzić gruntowną reformę i wymianę kadry w polskim wymiarze „sprawiedliwości” i polskim szkolnictwie uniwersyteckim – to są wciąż ostatnie bastiony stalinizmu;
Dziś mamy tam zakazane tematy na doktoraty, mamy zakazanych doktorów – to obraz polskiej „Nauki”. M. Krzystek pracując jako kurator sądowy, dostrzegając sądową patologię, zgłosił w 2003 roku projekt doktorski zreferowany przed uniwersytecką komisją Uniwersytetu Warszawskiego . Jednak wszyscy profesorowie w Polsce, potencjalni promotorzy, do teraz boją się podjąć ten temat doktoratu: "Socjopatologia organizacji otwartego systemu resocjalizacji na przykładzie działalności Sądu Rejonowego w Kielcach". Temu projektowi towarzyszył przygotowany przez kandydata projekt zmian do Ustawy o Kuratorach Sądowych z dn. 27 lipca 2001 r., który złożony został w 2003 r. w biurze posła LPR oraz PiS (śp. poseł Gosiewski), niestety bez echa.
 
 
 
Jest już grupa ludzi skupiona wokół portalu www.nfa.pl która od lat postuluje zmiany w polskim systemie nauki. Ale są bezskuteczni, gdyż nie mają poparcia i odzewu ze społeczeństwa. To są naczynia połączone, nie zmienimy jednego okrawka społecznej patologii, jeśli nie zmienimy całej kultury, etyki i moralności w Polakach. To praca na pokolenia, ale dziś trzeba zacząć, nie zwlekać.
 
12. Przeprowadzić odnowę w Służbie Cywilnej. Odpolitycznić i powrócić do jej profesjonalnego charakteru wzorem z Wlk. Brytanii;
 
13. Wprowadzić obowiązek głosowania w wyborach powszechnych pod groźbą kary finansowej;
 
 
To są postulaty uruchamiające oczekiwaną zmianę kulturową. W wyniku tej zmiany będziemy mieli do czynienia z innym rodzajem obywatela, który świadomy swych praw i obowiązków, nie omieszka zaprotestować, zorganizować się przeciwko ewentualnym próbom degenerowania sprawności państwa pro publico bono czy demokracji ludzi mądrych.
 
Tak jest w Australii, może być też i w Polsce.

KOMENTARZE

 • @autor
  Znowu ta Australia ! Inwazja kangurów: Po Oparze i Joe Chal to już trzeci !
 • No dobra
  A co sądzisz o takich filozofach moralności jak ta baba, autorytet moralny salony z tytułem profesorskim:
  http://www.se.pl/wydarzenia/opinie/prof-magdalena-sroda-tez-mam-ochote-podrzec-biblie_203822.html

  Pozdrawiam
 • Autor
  A czy nie można by cóś polskiego wymyśleć ??? Taki Polski od korzeni do korony /nie mylić z królewską/, czy my jako Polacy musimy "zrzynać" od cudzych nacji wzorce, przykłady etc, czy nie stać nas na swoje wszak Polacy nie gęsi..., a ciągle to od germańca, to od ruskiego, to od Greka to od Szweda, a polskiego nic. Czy w końcu przez tyle lat po wojnie kształcono kogo??? Wychodzi, że idiotów, którzy nic swojego nie potrafią wynaleźć i stworzyć USTRÓJ POLSKI. Dalej ruszcie mózgownicami a nie twórzcie bastionów antykatolicyzmu. Pański pkt7. Panie Krzystek mówi wszystko i to jest całe clou pańskiego programu, nawet nie przykrywają tego wszystkie pozostałe mrzonki PRowskie, panu i pańskiekj partii jak i pozostałym zmodernizowanym partiom komunistycznym chodzi tylko o zlikwidowanie KK i nie czarujmy się demokracją i nowoczesnością. Powiem tak: Katolicyzm w Polsce jest jak mamuci ząb NIE DO RUSZENIA!!!! Już nie takie "urki" próbowały go wyrwać i połamały sobie na nim swoje ząbki z tym się Polak rodzi i z tym umiera, jeśliś Pan tego nie pojął toś kiep, wprawdzie podlega jak wszystkie zęby nie leczone zapaleniom, próchnicom i innym chorobom, ale trwa już wieki i jeszcze wieki przetrwa pomomo takich ropnych zapaleń jakie mu różni eksperymentatorzy próbują wszczepić.
 • @autor
  A czy szanowny kandydat to wie, że istnieje coś takiego jak gospodarka? A może pieniądze to rosną na eukaliptusach?
 • @Kandydat
  Państwo etycznie wyznaniowe - w przypadku Polski katolickie - z konstytucyjnie gwarantowaną swobodą wyznania. To jedyna recepta na skuteczny byt narodowy.

  Państwowa laickość, wszelkie "powroty do przedchrześcijańskich korzeni" itp. bzdety to oświeceniowe i postoświeceniowe mrzonki z tego samego pnia co leberalizmy, komunizmy, i wszelkie inne izmy, które od końca 18 wieku trawią ten nieszczęsny świat. Paradoksalnie to właśnie Chrześcijaństwo, a konkretnie Katolicyzm je umożliwił. Ironic, isn't it?

  N.G. Davila stwierdził, że nie jest wymagana przemoc by zniszczyć cywilizację. Wystarczy, że odwróci się ona od unikalnych wartości w oparciu o które ona powstała. Zachód to grecka demokracja, rzymskie prawo i przedsoborowy Katolicyzm. Wszystko co odpiłowuje którąkolwiek z tych podpór wpisuje się w to co zapoczątkowali Diderot, Wolter i reszta tych zakłamanych pajaców; godnie kontynuowane było przez Luksemburg, Bronsztajna, Uljanowa i Dżugaszwilego a obecnie podtrzymywane jest przez swoich beneficjentów, wszelkie Wojewodzkie, Środziny i inne Barrosy. Tym samym stanął Pan w ich szrankach. UPRowiec, sojusznika Barroso - life is truly stranger than fiction.

  Co do Pańskich wizji politycznych:
  Wystąpić z UE, pozostać w Schengen: a kto Panu na to pozwoli, Niemcy, Francuzi a może się GB za Panem ujmie? Unia Polityki REALNEJ. Czy może uważa pan, że nazwa partii do niczego nie zobowiązuje?
  Wystąpić z NATO, być neutralnym. Chwalę, pomysł świetny. Ma Pan może jakiś pomysł na wypiętrzenie pasm gór, nie muszą być wysokie, powiedzmy średnia rzędu 3000m npm na wschodniej i zachodniej granicy? Ewentualnie skoro spędził Pan dużo czasu w Australii, może zna Pan jakąś niezaludnioną wyspę na Oceanii, gdzie można by RP przenieść, tak by nie mieć za sąsiadów Ruskich i Szwabów? W koncu Pana przybrany krajan, Mike Oldfield sobie taką wyspę kupił.

  Kończąc, jest Pan, WSz. Kandydacie, oderwanym od realiów opowiadaczem bajek, współczesną Szecherezadą - z tą jedynie różnicą, że opowieści 1001 nocy były znacznie bardziej prawdopodobne niż Pana wizje.
 • -demaskator -NIECH MOC BEDZIE z TOBĄ !!!! :))
  -Twój ELEKTORAT to ci - NIE GŁOSUJĄCY !!! PAMIĘTAJ !!! nie daj wciągnąć się w ŻADNĄ WALKĘ !!! zmarnuje Tobie energię /metodę mają taką OŚMIESZYĆ a pózniej wbić w bruk -----TY RÓB i MÓW swoje / w chwilach słabości przypomnij sobie BAŚNIE w których śmiałkowie zdobywali różne trofea -RADA DAWANA IM była zawsze taka sama -NIE OGLĄDAJ SIĘ / NIE BÓJ SIĘ / UWIERZ ,że TO TY !!! jesteś tym śmiałkiem -który PRZYNIESIE ŻYWĄ WODĘ !! / program napisany !!! jasno /czysto /oczywisto -wiek IDEALNY dla kariery politycznej inne przymioty też -aha -NIE POPADNIJ w kompleksy !!! popatrz ile debili mamy w polityce -i wciąż są wybierani --i na SZCZYTY !!!!!!
 • @mustrum
  :))))))))))))))))))
 • --może i mustrum
  -czym są polskie odwieczne --ROZBIORY / GORZKIE ŻALE / ŻAŁOBY / GRZECHY /PIEKŁO /WOJNY / BIEDA / NĘDZA / ANALFABETYZM / MODLITWY za -do -po i tak w NIESKOŃCZONOŚĆ !!!!!! --ZA JAKIE GRZECHY i w CZYJE IMIĘ ???!!!! Polacy od wieków TAK CIERPIĄ ???
 • @Piotr F. Świder
  Co sądzę, jest w postulacie nr 11, więcej o genezie lewactwa na uniwersytetach tutaj

  http://socjologiakrytyczna.nowyekran.pl/post/398,socjologia-krytyczna-co-to

  o lewakach w szkołach w Polsce na NFA.

  Zalecam czytać, czytać, czytać. Wolno i ze zrozumieniem, bez pośpiechu.
 • @Lancelot
  Wzorzec jest tylko z pkt. 12 i 13, reszta to polska myśl na polskie cechy.

  Ale woła pan o polskie wzory, ale bić się pan chce o katolicyzm. Przecież to watykańskie, rzymskie, nie słowiańskie, nie nasze. To pan jest patriota watykański?
  Polak-Słowianin nie ma interesów w Watykanie. Nad Wisłą jego ojczyzna, krwią i blizną tu rozprysła. Naszych słowiańskich przodków pod znakiem krzyża mordowano, tu w kościelne dyby ich członki zakuwano. "Ogniem i mieczem niemieckich biskupów krzyż roznieciem" - pan ewidentnie nie zna dziejów naszej słowiańskiej ojczyzny. Wstyd!
 • @andrzej61
  Jest, ale nie we wszystkich szkołach! Nie w całej Polsce!

  Minister Edukacji Narodowej zalecała aby szkoły leżące w pasach przygranicznych, dla przykładu, miały odpowiednio język niemiecki i rosyjski. Tłumaczyła to ewentualną wymianą handlową ludności na przygranicznych bazarkach (!)

  Za to wszędzie mamy indoktrynowanie religią katolicką od 1kl. Z tym trzeba skończyć! Koniec Bantustanu sukienkowych w PL.
 • @nikander
  A dziękuję szanownemu Nikanderowi za cokolwiek dziwne pytanko jednak. Przeca wyraźnie napisałem WOLNY RYNEK; biurokracja MINIMUM. Czy pan, sądziłem dotychczas że ze zdrowym rozsądkiem, chce gospodarkę robić w sejmie???
  Posłowie, reprezentanci ludu, mają biznesy w sejmie uskuteczniać???

  Oj, drogi blogerze, chyba przyłapałem pana na lewactwie. Rozumiem, całe życie w „komunie” musiało się jakoś odbić na mentalności ;-) (bez urazy, ale sądząc po pana zdjęciu, jest pan w wieku mojego ojca, też inżyniera, więc znam tę mentalność)

  Ale do rzeczy:
  Gospodarka = dobry inżynier + kapitał + korporacyjna administracja zarządcza (MBA)

  Dobry inżynier, to nie jakiś byle chłopek po 3. latach politechniki, (którą wybrał bo nigdy nie lubił pani od polskiego w szkole) którą przeleciał na trójach, praktyki zawodowej nigdy nie zrobił, bo większość zakładów i biur projektowych pozamykano w Bantustanie w którym się urodził.
  Sam pan napisał cenną notkę o niskim stanie wniosków patentowych i racjonalizatorskich polskich inżynierów, z bożej łaski. W dobrej gospodarce zaczyna się wszystko od dobrego inżyniera, od jego innowacyjności, warsztatu, wyobraźni, co stanowi o przewadze konkurencyjnej przedsięwzięcia na rynku. O dobre start-up’y finansjera się ugania na całym świecie.

  Kapitał, no chyba nie myśli pan, że ja jako podatnik, będę się zarzynał w robocie po 12 godzin dziennie, dziecko widział tylko w niedzielę, a żona zapomni jak wyglądam, bym przez pół roku (do 7 czerwca w 2011r.), jak to jest obecnie w Polsce, robił jak ostatni Jeleń, by całą tę moją krwawicę oddać urzędnikowi w podatkach-haraczach, jakiemuś skorumpowanemu etycznie i moralnie funkcjonariuszowi aparatu państwa, by ten dalej wg swoich mafijnych powiązań, dawał to „gospodarce” po uważaniu. NO WAY!
  Pieniądze oczywiście nie rosną na eukaliptusach, ale też sejm ich nie produkuje. Sejm ma być „maszynką do głosowania” lub pisząc ładniej ale dłużej, ma być miejscem zgromadzenia narodowego, w którym w wyniku debaty i interpelacji wypracowuje się społeczny konsensus w interesie narodu polskiego, a nie jakiegoś innego, np. izraelskiego. Ma być też motywatorem oraz impulsem pomysłów regulacji prawnych w procesie rozwiązywania zaistniałych problemów, które posłowie czerpią z praktyki społeczno-gospodarczej elektoratu ze swoich terenów poselskich. Poseł jest tu tylko przekaźnikiem z terenu do ekspertów pracujących dla rządu w tym procesie. Pracownicy poszczególnych resortów, w tym resortu gospodarki, powinni mieć kwalifikacje zawodowe i intelektualne do prawidłowego przygotowania indagowanej ustawy pod względem prawnym, czy rozporządzenia przedłożonego finalnie izbie poselskiej pod debatę, interpelacje, ewentualne poprawki i końcowe głosowanie.

  W sejmie można debatować kodeks handlowy i ewentualnie zmieniać jego zapisy w ramach narodowego konsensusu, ale to już zależało będzie od tego kto zasiądzie w końcu w ławach poselskich, lub wysokość podatków i formę ich zbierania. Ale skoro napisałem, że WOLNY RYNEK, biurokracja MINIMUM, to znaczy, że mam na myśli system fiskalny najprostszy i przejrzysty z możliwych w możliwościach konsensusu do osiągnięcia, tego nowego Zgromadzenia Narodowego w nowym budżecie.

  Debatowałem już podobne kwestie tu na NE tutaj:
  http://socjologiakrytyczna.nowyekran.pl/post/24511,wywiad-przedwyborczy-wybory-2011
  i
  http://raj.nowyekran.pl/post/24839,uczynmy-z-polski-raj-podatkowy#comment_205728
 • @mustrum
  Drogi Mustrum!

  Ja jestem wizjonerem i chcę m.in. pana poprowadzić w słusznym kierunku. Proszę nie pytać, czy to jest realne, ale czy to jest słuszne i potrzebne dla nas Polaków.

  Strasznie zawężył pan historię naszej cywilizacji. Kolebka cywilizacji Zachodu to Środkowa Azja, Pamir, Ariowie (czyli my - praIndoeuropejczycy), dalej kontynuacja w Sumerze, kontynuacja w Persji (pierwszy kodeks praw człowieka- Cyrrus Wielki), kontynuacja Babilon, Egipt, Asyria, dopiero wtedy Grecy, Rzym, katolicyzm, itd.

  Przecież nie jestem tu od wczoraj na NE, czytał pan moje teksty, wie pan, że jestem z konserwatywnego pnia, to po co te wstawki pańskie o lewakach? Wartości naszej cywilizacji Zachodu są starsze niż katolicyzm, nie potrzebujemy go, by kultywować rozsądne ludzkie wartości wypracowane przez naszych przodków od tysiącleci.
 • @cyborg59
  Pana wysiłek intelektualny zaprezentowany w komentarzu jest faktycznie zgodny z pana pseudonimem. Pan się nie wstydzi za siebie?
 • @ninanonimowa
  Dziękuję, każde wsparcie jest mile widziane ;-)
 • @carcajou
  A pan znowu przynudza. Może jednak zaszczyci pan czytelników lepszą wersją pana pojemności umysłowej i odniesie się pan do programu wyborczego.

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

ULUBIENI AUTORZY